Bli medlem i Nora Gk

Medlemskap & årsavgifter

I samtliga medlemskap ingår en medlemsavgift på 500 :-, resterande belopp är en spelavgift som kan nyttjas för friskvårdsavdrag.

Fullvärdigt medlemskap

Medlemskap i SGF, Svensk Golf, försäkring m.m. Obegränsat spel på Nora GK  alla dagar och tider om du är fullvärdig medlem. Får representera klubben vid seriespel.
Pris: 5 400 kr (städavgift tillkommer med 200 kr, återfås vid deltagande på städdagen)

Juniormedlemskap

Avser fullvärdigt medlemskap.
Juniorer tom 12 (födda år -2012)spelar utan kostnad. 
Juniorer 13-18 (födda år 2011-2006) betalar 800 kr.
Juniorer 19-21 (födda år 2005-2003) betalar 1 500 kr.
Juniorer tom 16 år (-2008), folkbokförda på samma adress som fullvärdig senior, spelar utan kostnad på Nora Golfklubb.

Studerandemedlemskap

Avser fullvärdigt medlemskap.
Heltidsstuderande betalar endast 2 500 kr. Medlemskap i golfklubben, medlemskap i SGF, Svensk Golf, försäkring och obegränsat spel på Nora Golfklubb alla dagar och tider.

Nybörjare

Priser ej fastställt för 2024.

Greenfeemedlemskap

Du betalar 1 495 kr i årsavgift, och får då också spela på andra banor som greenfeegäst. Tre fria spel ingår på Nora golfbana. Du får också 25 % rabatt på ordinarie greenfeen på Nora Golfbana. I övrigt ingår medlemskap i golfklubben, medlemskap i SGF, Svensk Golf, försäkring m.m.

Passivt medlemskap

Passivt medlemskap gäller medlemmar med spelrätt och kostar 500 kr. Passiva medlemar får spela på Nora Golfklubb  för ordinarie greenfee  550 kr.

Policy ev. återbetalning samt försäkringsinfo

LÄS HÄR

Ja, jag vill bli ny medlem!