Bli medlem i Nora Gk

Medlemskap & årsavgifter

I samtliga medlemskap ingår en medlemsavgift på 500 :-, resterande belopp är en spelavgift som kan nyttjas för friskvårdsavdrag.

Fullvärdigt medlemskap

Medlemskap i SGF, Svensk Golf, försäkring m.m. Obegränsat spel på Nora GK  alla dagar och tider om du är fullvärdig medlem. Får representera klubben vid seriespel.
Pris: 5 300 kr (städavgift tillkommer med 200 kr, återfås vid deltagande på städdagen)

Betalningsalternativ: Autogiro 

Juniormedlemskap

Avser fullvärdigt medlemskap.
Juniorer tom 12 (födda år -2011)spelar utan kostnad. 
Juniorer 13-18 (födda år 2010-2005) betalar 800 kr.  
Juniorer 19-21 (födda år 2004-2002) betalar 1 500 kr.
Juniorer tom 16 år (-2007), folkbokförda på samma adress som fullvärdig senior, spelar utan kostnad på Nora Golfklubb.

Studerandemedlemskap

Avser fullvärdigt medlemskap.
Heltidsstuderande betalar endast 2 500 kr. Medlemskap i golfklubben, medlemskap i SGF, Svensk Golf, försäkring och obegränsat spel på Nora Golfklubb alla dagar och tider. 

Nybörjare

Nybörjarutbildning  kostar för senior och juniorer 795 kr, 2 st lunch ingår. Vill man sedan efter kursens slut spela vidare på Nora GK innevarande år kostar det 900 kr ytterligare för senior och 400 kr för juniorer. Juniorer t.o.m. 16 år, gratis vid familjemedlemskap enl. ovan. Då får man obegränsat spel alla dagar och tider.
Medlemskap i SGF,  försäkring och obegränsat spel på Nora GK alla dagar och tider.

Greenfeemedlemskap

Du betalar 1 395 kr i årsavgift, och får då också spela på andra banor som greenfeegäst. Tre fria spel ingår på Nora golfbana. Du får också 25 % rabatt på ordinarie greenfeen på Nora Golfbana. I övrigt ingår medlemskap i golfklubben, medlemskap i SGF, Svensk Golf, försäkring m.m.

Passivt medlemskap

Passivt medlemskap gäller medlemmar med spelrätt och kostar 500 kr. Passiva medlemar får spela på Nora Golfklubb  för ordinarie greenfee  550 kr.

Ja, jag vill bli ny medlem!