Styrelse, personal & kommittéer

Alla drar sitt strå till stacken

Styrelse, valberedning, personal och kommittéer tillsammans med andra frivilligarbetare utgör klubbens hörnstenar. Vill du hjälpa till och engagera dig i Nora Golfklubb – kontakta i så fall oss på golfklubben så försöker vi ta till vara på din erfarenhet och kompetens på bästa sätt.

Vi söker nya ledamöter till Nora GK (2)

Styrelse Nora Golfklubb

Bo Söderholm
Ordförande – särskilt ansvar för ekonomi/reception/kansli/IT-frågor
076-140 92 80
bosoderholm55@gmail.com

Edvin Engblom
Ledamot
073-066 65 58
engblom.edvin@gmail.com

Ulf Lindahl
Ledamot
070-559 58 94
uffeinora@hotmail.com

Stefan Persson
Ledamot – särskilt ansvar för övriga kommittéer
070-538 83 63
stefan.persson@supermarket.ica.se

Ulrica Evertsson
Sekreterare  
070-259 67 01
ulrika.evertsson@orebro.se

Larsolov Backlund
Ledamot – särskilt ansvar för myndighetskontakter
070-664 36 73
larsolov.backlund@telia.com

Helena KarlssonRosendahl
Ledamot 
070-286 07 94
rosendahl1a@hotmail.com

Patrik Norén
Ledamot
070-263 32 03
patrik.noren@epc-groupe.se

Valberedning

Berith Jonsson, ordf
070-314 99 18
berith.jonsson@telia.com

Filip Lundgren
076-168 79 31
Lundgrensafilip@gmail.com

Lars Nyström
072-589 08 88
Ing47.2023@gmail.com

 

Personal

Per-Erik Hellberg
Banchef

Lars Oskarsson
Kanslist

Banpersonal

Damkommitté

Anette Söderholm – ordförande, anette.soderholm@yahoo.se

Karin Hedenström
Anette Inglann
Ulrica Evertsson
Annica Berggren

Herrkommitté

Larsolov Backlund – ordförande, larsolov.backlund@telia.com

Leif H Eriksson, Per Höglund, Sam Ryman, Olle Nordqvist, Billy Carlsson, Peter Lindgren, Lars Jansson, Håkan Gibson.

Juniorkommitté

Håkan Eklund – kommittéansvarig, eklund.hakan@gmail.com

 

Seniorkommitté

Jan-Erik Hallor – ordförande, jehallor@gmail.com

Birgitta Bark
Gustaf Nilsson
Lisa Nilzon
Leif Erikson
Lars Vennersten

Tävlingskommitté

Kerstin Ekberg – ordförande, kerstinekberg0@gmail.com
Ulf Ekberg
Mats Öberg
Gudrun Öberg

 

Handicap- & regelkommitté

Gustav Nilsson – ordförande, nilsson.gustaf@telia.com

Per-Erik Hellberg
Sven Spjuth

Banutvecklingskommitté

Rickard Molin – ordförande, rickardmolin@hotmail.com

Joakim Barkestam
Ulf Lindahl
Adjungerad: Per-Erik Hellberg