Styrelse, personal & kommittéer

Alla drar sitt strå till stacken

Styrelse, valberedning, personal och kommittéer tillsammans med andra frivilligarbetare utgör klubbens hörnstenar. Vill du hjälpa till och engagera dig i Nora Golfklubb – kontakta i så fall oss på golfklubben så försöker vi ta till vara på din erfarenhet och kompetens på bästa sätt.

Vi söker nya ledamöter till Nora GK (2)

Styrelse Nora Golfklubb

Bo Söderholm
Ordförande – särskilt ansvar för ekonomi/reception/kansli/IT-frågor
076-140 92 80
bosoderholm55@gmail.com

Thomas Hamrén
Sponsoransvarig
079-335 45 35
thoham1954@gmail.com

Rickard Molin
Vice ordf – särskilt ansvar för banutveckling
073-698 72 89
rickardmolin@hotmail.com

Stefan Persson
Ledamot – särskilt ansvar för övriga kommittéer
070-538 83 63
stefan.persson@supermarket.ica.se

Ulrica Evertsson
Sekreterare  
070-259 67 01
ulrika.evertsson@orebro.se

Larsolov Backlund
Ledamot – särskilt ansvar för myndighetskontakter
070-664 36 73
larsolov.backlund@telia.com

Joakim Barkestam
Ledamot – särskilt ansvar för banpersonal/miljö
073-075 26 71
barkens@hotmail.se

Valberedning

Berith Jonsson, ordf
070-314 99 18
berith.jonsson@telia.com

Elisabeth Sverresson
070-591 78 89
injection@telia.com

Lars Hallbergsson
070-213 42 80
lars.hallbergson@outlook.com

Personal

Per-Erik Hellberg
Banchef

Sören Rauseus
Receptionist och tränare

Lars Oskarsson
Kanslist

Banpersonal

Rolf Andersson, konsult

Thomas Andersson

Leif Ringhage

Håkan Hallström

Magnus Karlsson

Kasper Lindahl

Damkommitté

Anette Söderholm – ordförande, anette.soderholm@yahoo.se

Karin Hedenström
Kristina Nordfeldt Persson
Ulrica Evertsson
Anette Inglann
Berit Jansson

Herrkommitté

Larsolov Backlund – ordförande, larsolov.backlund@telia.com

Lars Bergman, Lars-Göran Gawelin, Leif H Eriksson, Per Höglund, Sam Ryman, Olle Nordqvist, Billy Carlsson, Peter Lindgren, Lars Jansson, Håkan Gibson.

Juniorkommitté

Håkan Eklund – kommittéansvarig, eklund.hakan@gmail.com

 

Seniorkommitté

Jan-Erik Hallor – ordförande, jehallor@gmail.com

Birgitta Bark
Gustaf Nilsson
Lisa Nilzon
Leif Erikson
Lars Vennersten

Tävlingskommitté

Kerstin Ekberg – ordförande, kerstinekberg0@gmail.com
Ulf Ekberg
Mats Öberg
Gudrun Öberg
Filip Lundgren
Alexander Appelqwist

 

Handicap- & regelkommitté

Gustav Nilsson – ordförande, nilsson.gustaf@telia.com

Per-Erik Hellberg
Sven Spjuth

Banutvecklingskommitté

Rickard Molin – ordförande, rickardmolin@hotmail.com

Joakim Barkestam
Ulf Lindahl
Adjungerad: Per-Erik Hellberg