Styrelse, personal & kommittéer

Alla drar sitt strå till stacken

Styrelse, valberedning, personal och kommittéer tillsammans med andra frivilligarbetare utgör klubbens hörnstenar. Vill du hjälpa till och engagera dig i Nora Golfklubb – kontakta i så fall oss på golfklubben så försöker vi ta till vara på din erfarenhet och kompetens på bästa sätt.

Styrelse Nora Golfklubb

Berith Jonsson
Ordförande – särskilt ansvar för ekonomi/reception/kansli
070-314 99 18
berith.jonsson@telia.com

Thomas Hamrén
Sponsoransvarig
079-3354535
thoham1954@gmail.com

Rickard Molin
Vice ordf – särskilt ansvar för banutveckling
073-698 72 89
rickardmolin@hotmail.com

Stefan Persson
Ledamot – särskilt ansvar för övriga kommittéer
070-538 83 63
stefan.persson@supermarket.ica.se

Bo Söderholm
Ledamot – särskilt ansvar för IT-frågor
076-140 92 80
Bosoderholm55@gmail.com

Larsolov Backlund
Ledamot – särskilt ansvar för myndighetskontakter
070-664 36 73
larsolov.backlund@telia.com

Joakim Barkestam
Ledamot – särskilt ansvar för banpersonal/miljö
073-075 26 71
barkens@hotmail.se

Jonas Litzén
Ledamot – gemensam resurs
073-666 79 36
jonas.litzen@hotmail.se

Valberedning

Hans Molin, ordf
070-39 37 177
hans.molin55@gmail.com

Elisabeth Sverresson
070-591 78 89
injection@telia.com

Mats Eriksson
070-566 05 33
matspirelli@hotmail.com

Personal

Per-Erik Hellberg
Banchef

Sören Rauseus
Receptionist och tränare

Lars Oskarsson
Kanslist

Banpersonal

Rolf Andersson, konsult

Thomas Andersson

Leif Ringhage

Håkan Hallström

Magnus Karlsson

Kasper Lindahl

Damkommitté

Anette Söderholm – ordförande, anette.soderholm@yahoo.se

Karin Hedenström
Kristina Nordfeldt Persson
Ulrica Evertsson
Anette Inglann
Berit Jansson

Herrkommitté

Larsolov Backlund – ordförande, larsolov.backlund@telia.com

Magnus Niklasson, Lars Bergman,, Lars-Göran Gawelin, Leif H Eriksson, Harry Lindh, Per Höglund, Sam Ryman, Olle Nordqvist, Billy Carlsson, Peter Lindgren, Lars Jansson, Håkan Gibson, Lars Sundqvist och Leif Lindgren.

Juniorkommitté

Håkan Eklund – kommittéansvarig, eklund.hakan@gmail.com

 

Seniorkommitté

Birgitta Bark – ordförande, birgitta.bark@gmail.com

Lars Wennersten
Birgitta Bark
Gustaf Nilsson
Bertil Nilsson
Hans Bark
Leif Erikson

Tävlingskommitté

Jonas Litzen – ordförande, jonas.litzen@hotmail.se

 

Handicap- & regelkommitté

Lennart Jonsson – ordförande, golf011@live.se 

Per-Erik Hellberg
Jonas Litzén

Banutvecklingskommitté

Rickard Molin – ordförande, rickardmolin@hotmail.com

Joakim Barkestam
Ulf Lindahl
Joakim Bergström
Adjungerad: Per-Erik Hellberg