Styrelse, personal & kommittéer

Alla drar sitt strå till stacken

Styrelse, valberedning, personal och kommittéer tillsammans med andra frivilligarbetare utgör klubbens hörnstenar. Vill du hjälpa till och engagera dig i Nora Golfklubb – kontakta i så fall oss på golfklubben så försöker vi ta till vara på din erfarenhet och kompetens på bästa sätt.

Styrelse Nora Golfklubb

Berith Jonsson
Ordförande – särskilt ansvar för ekonomi/reception/kansli
070-314 99 18
berith.jonsson@telia.com

Lena Svensson
Sekreterare – särskilt ansvar för GIT/kansli
070-914 97 23
lenasvt@gmail.com

Rickard Molin
Vice ordf – särskilt ansvar för banutveckling
073-698 72 89
rickardmolin@hotmail.com

Stefan Persson
Ledamot – särskilt ansvar för övriga kommittéer
070-538 83 63
stefan.persson@supermarket.ica.se

Larsolov Backlund
Ledamot – särskilt ansvar för myndighetskontakter
070-664 36 73
larsolov.backlund@telia.com

Bo Söderholm
Ledamot – särskilt ansvar för IT-frågor
076-140 92 80
Bosoderholm55@gmail.com

Joakim Barkestam
Ledamot – särskilt ansvar för banpersonal/miljö
073-075 26 71
barkens@hotmail.se

Jonas Litzén
Ledamot – gemensam resurs
073-666 79 36
jonas.litzen@hotmail.se

Valberedning

Hans Molin, ordf
070-39 37 177
hans.molin55@gmail.com

Elisabeth Sverresson
070-591 78 89
injection@telia.com

Mats Eriksson
070-566 05 33
matspirelli@hotmail.com

Personal

Per-Erik Hellberg
Arbetsledare, banan

Sören Rauseus
Receptionist och tränare

Linus Litzén
Receptionist

Banpersonal

Rolf Andersson, konsult

Thomas Andersson

Leif Ringhage

Daniel Andersson

Håkan Hallström

Magnus Karlsson

Kasper Lindahl

Damkommitté

Anette Söderholm – ordförande

Karin Hedenström
Kristina Nordfeldt Persson
Ulrica Evertsson/Ann-Kristin Carlsson
Anette Inglann
Berit Jansson

Herrkommitté

Larsolov Backlund – ordförande

Magnus Niklasson, Lars Bergman,, Lars-Göran Gawelin, Leif H Eriksson, Harry Lindh, Per Höglund, Sam Ryman, Olle Nordqvist, Billy Carlsson, Peter Lindgren, Lars Jansson, Håkan Gibson, Lars Sundqvist och Leif Lindgren.

Juniorkommitté

Peter Gräsberg – kommittéansvarig, Gustav Enebro

Seniorkommité

Lisa Nilzon – ordförande

Lars Wennersten
Birgitta Bark
Gustaf Nilsson
Bertil Nilsson
Hans Bark
Leif Erikson

Tävlingskommitté

Grupp 1
Hans Molin
Jonas Litzén
Krister Eriksson
Magnus Nicklasson

Grupp 2
Gudrun Öberg
Mats Öberg

Handicap- & regelkommitté

Lennart Jonsson
Per-Erik Hellberg
Jonas Litzén

Banutvecklingskommitté

Rickard Molin, ordförande

Mats Öberg
Ulf Lindahl
Billy Carlsson
Adjungerad: Per-Erik Hellberg