Styrelse, personal & kommittéer

Alla drar sitt strå till stacken

Styrelse, valberedning, personal och kommittéer tillsammans med andra frivilligarbetare utgör klubbens hörnstenar. Vill du hjälpa till och engagera dig i Nora Golfklubb – kontakta i så fall oss på golfklubben så försöker vi ta till vara på din erfarenhet och kompetens på bästa sätt.

Styrelse Nora Golfklubb

Bo Söderholm
Ordförande – särskilt ansvar för ekonomi/reception/kansli/IT-frågor
076-140 92 80
bosoderholm55@gmail.com

Thomas Hamrén
Sponsoransvarig
079-335 45 35
thoham1954@gmail.com

Rickard Molin
Vice ordf – särskilt ansvar för banutveckling
073-698 72 89
rickardmolin@hotmail.com

Stefan Persson
Ledamot – särskilt ansvar för övriga kommittéer
070-538 83 63
stefan.persson@supermarket.ica.se

Ulrica Evertsson
Sekreterare  
070-259 67 01
ulrika.evertsson@orebro.se

Larsolov Backlund
Ledamot – särskilt ansvar för myndighetskontakter
070-664 36 73
larsolov.backlund@telia.com

Joakim Barkestam
Ledamot – särskilt ansvar för banpersonal/miljö
073-075 26 71
barkens@hotmail.se

Valberedning

Berith Jonsson, ordf
070-314 99 18
berith.jonsson@telia.com

Elisabeth Sverresson
070-591 78 89
injection@telia.com

Lars Hallbergsson
070-213 42 80
lars.hallbergson@outlook.com

Personal

Per-Erik Hellberg
Banchef

Sören Rauseus
Receptionist och tränare

Lars Oskarsson
Kanslist

Banpersonal

Rolf Andersson, konsult

Thomas Andersson

Leif Ringhage

Håkan Hallström

Magnus Karlsson

Kasper Lindahl

Damkommitté

Anette Söderholm – ordförande, anette.soderholm@yahoo.se

Karin Hedenström
Kristina Nordfeldt Persson
Ulrica Evertsson
Anette Inglann
Berit Jansson

Herrkommitté

Larsolov Backlund – ordförande, larsolov.backlund@telia.com

Lars Bergman, Lars-Göran Gawelin, Leif H Eriksson, Per Höglund, Sam Ryman, Olle Nordqvist, Billy Carlsson, Peter Lindgren, Lars Jansson, Håkan Gibson.

Juniorkommitté

Håkan Eklund – kommittéansvarig, eklund.hakan@gmail.com

 

Seniorkommitté

Jan-Erik Hallor – ordförande, jehallor@gmail.com

Birgitta Bark
Gustaf Nilsson
Lisa Nilzon
Leif Erikson
Lars Vennersten

Tävlingskommitté

Kerstin Ekberg – ordförande, kerstinekberg0@gmail.com
Ulf Ekberg
Mats Öberg
Gudrun Öberg
Filip Lundgren
Alexander Appelqwist

 

Handicap- & regelkommitté

Gustav Nilsson – ordförande, nilsson.gustaf@telia.com

Per-Erik Hellberg
Sven Spjuth

Banutvecklingskommitté

Rickard Molin – ordförande, rickardmolin@hotmail.com

Joakim Barkestam
Ulf Lindahl
Adjungerad: Per-Erik Hellberg