Seniorkommittén

Seniorgolf på Nora Golfklubb

Nora GK:  Seniorgolf kommitté

 Verksamhetsplan  2024

 Övergripande syfte med kommitténs arbete är att göra det lockande och trevligt för våra medlemmar  att delta de golfspel / tävlingarna och andra eventuella aktiviteter  som anordnas.

Vi har kommer att fortsätta med deltagande i olika seriespel och anordna tävlingar på samma sätt som det sett ut på senare år, enl. nedan.  

En del av de tävlingar och seriespel som anordnas är öppna för alla seniorer, medan andra främst riktar sig till 50+ och äldre.

Måndagsgolfen spelas som separata tävlingar  och  spelas under större delen av säsongen med 18 utlagda tillfällen, start 22/4 vid öppen bana. Där innefattas också Tourliga och Eclectic tävling som löper hela säsongen för dem som vill vara med. Tävlingen är öppen för alla daglediga.

Oktobertouren är en Länstour  som spelas måndagar och torsdagar under sex veckor, start 9 sept. Det spelas i år  två klasser och är också öppen för alla daglediga.                                                            

Alla distriktets klubbar samt Arboga ingår i touren.

Klubben deltar även i Dam6:an och Distriktsserien som är  seriespel inom vårt golfdistrikt och riktar sig till 50+ och äldre.

Seriespelen för H65 och H75 är som namnet anger riktat till herrar 65+ och 75+ med deltagande klubbar från Sörmland,Västmanland, Närke och Värmland.

Blanketter för deltagar intresse kommer att sättas upp på tavla i klubbrum, men kontakta gärna ansvariga direkt för det eller mer information.

Rekommenderad bilersättning 25kr/mil  att delas mellan alla i bilen.

 

Seniorgolfkommittén 240410: Jan-Erik Hallor H65  

 

  • Leif Eriksson  070-6163182 , Måndagsgolfen  
  • Gustaf Nilsson 070-5458215, H75
  • Birgitta Bark 0705978747, Distriktserien  
  • Lars Vennersten 070-766 24 49, Distriktserien
  • Lisa Nilzon 076-8191051   Dam 6an