Seniorkommittén

Seniorgolf på Nora Golfklubb

Seniorgolfen hälsar alla välkomna till golfåret 2021

Äntligen en ljusning!

Restriktionerna pga Coronapandemin har lättats på och vi får lov att spela tävlingar igen from den 1 juni. Alla detaljer är dock i skrivande stund inte klara från högre instanser så vi får reservera oss för det.

Våra seriespel kommer nu i varje fall igång och vi har fått lägga ut de spelningar som har fått uppskjutas under maj månad till andra datum.

Intresselistor för att deltaga kommer att sättas upp i klubbrummet. Vi hoppas på ett stort intresse.

Den 7 juni kommer också vår egen Måndagsgolf på hemmaplan att starta (se under fliken Måndagsgolfen).

 

Birgitta Bark
Ordf. seniorkommittén

 

Verksamhetsplan 2021

Syftet med kommitténs arbete är att få medlemmarna att känna gemenskap och glädje av att delta i de aktiviteter som anordnas.

En del av de tävlingar som anordnas är öppna för alla seniorer, dvs 22 +are, medan andra främst riktar sig till 50+ och äldre.

Måndagsgolfen är en Tour- och electictävling som spelas under hela säsongen på klubben och är öppen för alla daglediga +22 are. Detsamma gäller Oktobertouren, som spelas måndagar och torsdagar under sex veckor, sept.-okt., där alla distriktets klubbar samt Arboga ingår.

Klubben deltar även i Dam6:an och Distriktsserien som är ett seriespel inom vårt golfdistrikt och riktar sig till 50+ och äldre. H65 och H75 är som namnet anger riktat till herrar 65+ och 75+.

Målet är också att det ska finnas någon aktivitet inom klubben för att engagera medlemmarna när spelet på banan ligger i vinterdvala. Den planering för inomhusträning som nu pågår på klubben är ett steg för att förverkliga detta.

Upptaktsmötet inför säsongen beräknas preliminärt till mitten av april. 

Om du har frågor eller förslag så kontakta gärna någon av oss i kommittén!

Håll avstånd – Håll ut!

Seniorkommittén 2021 består av

  • Birgitta Bark, ordf., 070- 597 87 47                 Distriktsserien, damer, Oktobertouren
  • Håkan Gibson, sekr. , 070- 574 05 08             H65
  • Gustaf Nilsson, 070- 545 82 15                           H75
  • Lisa Nilzon, 076- 819 10 51                                 Dam 6:an
  • Leif Erikson, 070- 616 31 82                               Måndagsgolfen 
  • Lars Vennersten, 070-766 24 49                       Distriktsserien, herrar