Seniorkommittén

Seniorgolf på Nora Golfklubb

Verksamhetsplan  2023

Övergripande syfte med kommitténs arbete är att göra det lockande o trevligt för våra medlemmar  att delta de golfspel / tävlingarna och andra eventuella aktiviteter  som anordnas.

Vi har då som målsättning  att bygga vidare på de aktiviteter /spel former enl. nedan som uppskattats av våra medlemmar under senare år . 

En del av de tävlingar och seriespel som anordnas är öppna för alla seniorer, medan andra främst riktar sig till 50+ och äldre.

Måndagsgolfen  genomförs som enskild tävling med löpande Tour- och Eclectic tävling inkluderad för de som vill. Den spelas under större delen av säsongen  med start i April (om möjligt) ca. 18ggr. Tävlingen är öppen för alla daglediga.

Oktobertouren, är också öppen för daglediga som spelas måndagar och torsdagar under sex veckor, sept.-okt.  1a speldag11/9 med B-klass  Nora. Alla distriktets klubbar samt Arboga ingår i serien.

Klubben deltar även i Dam6:an och Distriktsserien som är ett seriespel inom vårt golfdistrikt och riktar sig till 50+ och äldre.

Seriespelen för H65 och H75 är som namnet anger riktat till herrar 65+ och 75+ och spelas mot klubbar i Sörmland, Västmanland, Örebro och Värmlands distrikten.

De olika seriespelen startar i början /mitten av maj och Intresseanmälan för de olika seriespelen sker på lista i klubbrum el. direkt kontakt med ansvariga i resp. serie.

Seniorkommittén :

  • Jan-Erik Hallor             

Seniorkommittén 2023 består av

  • Jan-Erik Hallor, ordf,   070- 605 04 09           H65     
  • Birgitta Bark, 070- 597 87 47                              Distriktsserien, damer
  • Gustaf Nilsson, 070- 545 82 15                           H75
  • Lisa Nilzon, 076- 819 10 51                                 Dam 6:an
  • Leif Erikson, 070- 616 31 82                               Måndagsgolfen 
  • Lars Wennersten, 070-766 24 49                      Distriktsserien, herrar