Tävlingsgolf på dagtid

Måndagsgolfen

Tyvärr, tyvärr alla golfälskare, Måndagsgolfen skjuter upp säsongsstarten tills corona-läget så medger. 

Alltså ingen Måndagsgolf på en tid !!!!!

——————————————————————————————————————