Herrkommittén

Herrgolf på Nora Golfklubb

Ordförande: Larsolov Backlund // larsolov.backlund@telia.com

Verksamhetsplan för Herrgolfkommittén 2020
Vi startar upp säsongens spel i slutet av april om vädrets makter och banan så tillåter.Upptaktsmöte under våren feb/mars månad. Troligen blir det inga stora ändringar mot tidigare år, då allt flyter på bra och alla deltagare verkar nöjda. En resa mot hemligt mål är planerat till augusti/september. Säsongen avslutas september/oktober på sedvanligt sätt.

Larsolov Backlund
HKO

Herrkommittén 2020 består av

Magnus Niklasson, Lars Bergman, Lars-Göran Gawelin,

Leif H Eriksson, Harry Lindh, Per Höglund,

Sam Ryman, Olle Nordqvist, Billy Carlsson,

Peter Lindgren, Lars Jansson, Håkan Gibson,

Larsolov Backlund, och Leif Lindgren

Lite regler för herrgolfen och info

Info: Med tanke på Coronaviruset är starten den 22/4 lite osäker, om det blir start så blir det en modifierad variant för att undvika trängsel. 

Vi har start 16.00 – 17.00. Det har blivet så att en del gärna vill starta tidigare vilket medfört lite problem:

  1. Tidsbokning gäller fram till 15.50, vilket medför risk att spelare som bokat tid känner sig stressade om det står en massa gubbar som kanske försöker tränga sig före eller bara finns där.
  2. För spelare som kommer från hål 9 gäller att de har företräde på hål 10.
  3. Problem har uppstått om någon kommer ensam 16.20 och det inte finns någon att spela med då alla redan gått ut.
  4. Tävlingskuren kommer att öppna 15.50.