Handicap- och regelkommitté

Information gällande handicap och regler

Handicap- och regelkommittén har till uppgift att vara behjälplig när du har frågor om gällande regler för golfspel och handicapsättning.

I kommittén ingår:  

                                   Lennart Jonsson   070-314 05 11

                                       Per-Erik Hellberg   070-379 50 35

                                            Jonas Litzén              073-666 79 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Världshandicapsystemet (WHS) som infördes i Sverige den 1 mars 2020 är avsett att ge golfspelaren ett rättvisare och mer aktuellt handicap än tidigare system.                                                                                                                             

Några tips om vad som gäller idag:

Din exakta handicap är genomsnittet av dina 8 lägsta handicapresultat av dina 20 senast registrerade ronder.

Handicapresultatet visar vilken handicap du gått på under en rond, justerat med banans svårighetsgrad just den dagen. Visas i Min Golf.

Din exakta handicap kan höjas upp till handicap 54, men inte med mer än 5 slag under en 12-månadersperiod. Visas i Min Golf.

Din spelhandicap ser du i slopetabellen och kan överstiga 54 slag.

Alla får registrera 9-hålsronder.

Spelar du 9 hål får du 17 poäng för de 9 ospelade hålen.

Spelar du flera ronder samma dag gäller samma handicap hela dagen.

Länkar

Nora GK Lokala regler 2021.
Nora LR