Handicap- och regelkommitté

Information gällande handicap och regler

Handicap- och regelkommittén har till uppgift att vara behjälplig när du har frågor om gällande regler för golfspel och handicapsättning.

I kommittén ingår:  

Gustav Nilsson       070-545 82 15

Per-Erik Hellberg   070-379 50 35

Sven Spjuth            070-663 18 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Världshandicapsystemet (WHS) som infördes i Sverige den 1 mars 2020 är avsett att ge golfspelaren ett rättvisare och mer aktuellt handicap än tidigare system.                                                                                                                             

Några tips om vad som gäller idag:

Din exakta handicap är genomsnittet av dina 8 lägsta handicapresultat av dina 20 senast registrerade ronder.

Handicapresultatet visar vilken handicap du gått på under en rond, justerat med banans svårighetsgrad just den dagen. Visas i Min Golf.

Din exakta handicap kan höjas upp till handicap 54, men inte med mer än 5 slag under en 12-månadersperiod. Visas i Min Golf.

Din spelhandicap ser du i slopetabellen och kan överstiga 54 slag.

Alla får registrera 9-hålsronder.

Spelar du 9 hål får du 17 poäng för de 9 ospelade hålen.

Spelar du flera ronder samma dag gäller samma handicap hela dagen.