Inför det digitala årsmötet 29/12

Mötet hålls DIGITALT 29 december klockan 18:00. 

Anmälan till deltagande på mötet  ska göras via mail med namn och golf-id angivet, eller telefonledes till Lars Oskarsson 070-523 20 48, alternativt till Berith Jonsson 070- 314 99 18, .

Vi behöver få din anmälan senast den 23/12. Detta beroende på att vi måste lägga in alla deltagare i mötet manuellt innan mötet.

Mikrosoft Teams kommer att användas som plattform för mötet. Teams kan användas såväl i mobil, läsplatta som dator.

Du kommer att få ett mail den 28/12 eller allra senast den 29/12 på förmiddagen med en länk till mötet, och information om hur du ansluter dig.

Eventuella fullmakter ska vara klubben tillhanda, undertecknade och med golf-id, senast den 28/12.

Årsmöteshandlingar finns på vår hemsida, i pappersform i klubbrummet, och kan dessutom kan fås via mail efter anmodan. 

Padel

Styrelsens förslag och motiv för att etablera Padel som ett nytt verksamhetsområde i Nora GK:

Golf är fortsatt fundamentet i Nora GKs verksamhet och Padeln kommer inte att påverka kommande satsningar och investeringar. Tvärtom så kommer Padeln att stötta klubben och med kommande intäkter gynna utvecklingen av vår golfbana. Meningen är alltså inte att våra medlemmar ska känna sig tvingade att börja spela Padel.

Styrelsen betonar vikten av att via Padeln tillföra intäkter till klubben, vilket är en förutsättning för att även i framtiden ha en väl fungerande verksamhet och en ekonomi i balans.

Vi kommer med vår Padelbana inte konkurrera med befintliga banor utan snarare bli ett komplement till dessa, men vi vet att det finns en efterfrågan och förväntan bl.a. hos våra sponsorer.

Styrelsen ser nedanstående positiva effekter i att etablera Padel:

– Vi höjer attraktionsvärdet på klubben

– Vi får mer “liv och rörelse” på klubben

– Uthyrningsrummen och ställplatserna får högre beläggning 

– Restaurangen får fler gäster

– Vi ökar våra intäkter med, lågt räknat, ca 220.000 kr/år

– Vi skapar möjligheter att attrahera ytterligare sponsorer

Förslaget omfattar byggnation av en Padelbana, med beräknad kostnad på ca 700.000 kr (offerter på markarbete  och padelbana på tillsammans 630.000:- är intagna) Bidrag kommer att sökas.

Beräknad byggstart våren 2021.

Related Posts