Medlemsundersökning 2019

Årets medlemsundersökning(Players 1st) skickades ut till ca hälften av medlemmarna i vecka 26. Kom ihåg att din medverkan är viktig!

Resterande ca 50% av våra medlemmar får vänta till det andra tillfället som i år blir i slutet av augusti.

Related Posts