Jonas Litzén Herrgolfen vinnare 2020 och 2021
Benny Segrare Herrgolfen 2022
Kurt-Arne Eknor Herrgolfens segrare 2019
Michael Mallalieu Herrgolfens finalsegrare 2018
Gubbar på Hemlig resa.
Kommittémöte